czwartek, 22 września 2016

Zabytki Krakowa - Skanowanie 3D budynku Urzędu Wojewódzkiego

Kraków to piękne, pełne zabytków architektury miasto, do którego bardzo lubimy przyjeżdżać - a jak już tam jesteśmy, to żal czegoś nie zeskanować... Tym razem padło na sporej wielkości budynek Urzędu Wojewódzkiego, w którym gościliśmy prawie 2 tygodnie. W tym czasie wykonaliśmy prawie 1000 pojedynczych skanów, a w wyniku prac kameralnych powstała dokładna inwentaryzacja architektoniczno - budowlana całego obiektu, w bardzo krótkim czasie.
Budynek Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie to murowany z cegły, czterokondygnacyjny pałac zbudowany w latach 1898-1900 według projektu Alfreda Broniewskiego. 
W 1921 roku, kiedy powstało województwo krakowskie, budynek stał się jego siedzibą. W okresie II Wojny Światowej stacjonowały tutaj niemieckie oddziały wojskowe. Wtedy też ulica Basztowa, przy której znajduje się Urząd Wojewódzki, zmieniła swoją nazwę na Wehrmachtstraße.
Na suficie reprezentacyjnej klatki schodowej znajdują się owalne kartusze ozdobione inicjałami cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa oraz cesarskie motto „Viribus unitis” i dwugłowe orły.

wtorek, 13 września 2016

Zaginione Miasto - Dzwonowo

Dzięki  fotografii lotniczej w 2014 roku zidentyfikowano średniowieczne miasto lokacyjne i sąsiadująca z nim od północy wsią owalnicową, a także rezydencję ich właścicieli. Dzwonowo, oddalone zaledwie 30 km od Poznania, jest dzisiaj niepozorną miejscowością, stanowiącą przysiółek Wsi Niedźwiedziny liczący zaledwie 4 gospodarstwa. Jednak w XIV w. funkcjonowało tu miasto, w którym znajdowało się około 30 domostw, w tym 20 wokół samego rynku. 
Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, to zapraszamy na: https://www.facebook.com/Dzwonowo-Zaginione-miasto-1707967082772641/ 
(Fotografia: Marcin Krzepkowski)
Zapomniane przez wiele wieków miasto w rejonie wsi Niedźwiedziny odkryto tylko dzięki temu, że jego relikty znajdują się na polach uprawnych, które są jednak ściśle ograniczone przez powierzchnię lasu (odmienne kolory upraw, układające się w kształt domostw - fotografia powyżej). Jego ślady można zobaczyć między innymi na: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=1926314
W trakcie prac badawczych postanowiono zastosować technologię skanowania laserowego 3D, dzięki czemu powstała kolorowa chmura punktów o rzeczywistych barwach, będąca podstawą do dalszych opracowań kameralnych. Cieszymy się, że coraz częściej stosuje się skanowanie laserowe 3D w archeologii, zarówno do pomiaru rozległych stanowisk, jak również do digitalizacji pojedynczych obiektów o niewielkich rozmiarach. O efektach naszych prac opowiemy jeszcze przy innej okazji, teraz czas zabrać się do pracy..

środa, 20 lipca 2016

Inwentaryzacja więźby dachowej Pałacu Sobieszów

Nie lubimy się chwalić, no ale czasami trzeba;) Przygotowaliśmy kolejną dokumentację dotyczącą inwentaryzacji konstrukcji dachowej. To kolejny zrealizowany przez nas tego typu projekt, w którym do pomiaru geometrii drewnianej więźby dachowej wykorzystaliśmy technologię skanowania laserowego 3D (fragment drewnianej konstrukcji poniżej, było bardzo ciemno i nie ma lepszego zdjęcia..). 
Wynikiem naszych prac jest komplet rysunków CAD 2D, zawierający rzuty poszczególnych poziomów więźby dachowej 9 (poniżej fragment jednego), a także przekroje poprzeczne i podłużne. Ich przebieg i ilość Zamawiający sam ustalił w trakcie realizacji prac, w zależności od różnorakich potrzeb . 
Inwentaryzacja konstrukcji została przygotowana w bardzo krótkim czasie (1 dzień pomiarów, 5 dni opracowania kameralnego). Przy okazji odwiedziliśmy bardzo ciekawy i malowniczy region Kotliny Jeleniogórskej (niem. Hirschberger Tal), który z czystym sumieniem możemy polecić jako miejsce godne odwiedzenia.

Pałac Sobieszów położony jest w Jeleniej Górze między ulicą Karkonoską a Cieplicką. Został wzniesiony na polecenie rodu Schaffgotschów po tym jak w 1675 roku spłonął zamek Chojnik będący ich główną siedzibą (częściowo widoczny na pierwszej fotografii na pierwszym planie).
Rodzina przeniosła się do pałacu Sobieszów , ale pod koniec XVII wieku opuściła go, by zamieszkać w pałacu w Cieplicach. Tym samym pałac, który mieliśmy przyjemność skanować, stał się ich letnią rezydencją. W XVIII wieku został przekazany zarządcy dóbr i sądowi ziemskiemu, a przebudowa po 1945 roku sprawiła, że nie zachowały się oryginalne wnętrza. Do 2012 roku mieściła się tutaj szkoła średnia. Obecnie budynek jest w rękach Karkonoskiego Parku Narodowego, a do 2019 ma zostać utworzone w nim centrum edukacyjne. 

piątek, 15 lipca 2016

Inwentaryzacja zabytków Kazimierza Dolnego

Właśnie dziś zakończyliśmy kolejny projekt związany z przygotowaniem dokumentacji dla zabytkowych obiektów z historycznego terenu Małopolski, a dokładniej znajdujących się w Kazimierzu Dolnym. Legendarnym założycielem tego urokliwego miasta jest Kazimierz Wielki, który zlecił wybudowanie zamku. Początki miasta sięgają XI wieku, kiedy to na Wietrznej Górze istniała osada należąca do zakonu benedyktynów. W XII wieku Kazimierz Sprawiedliwy przekazał  ją norbertankom z podkrakowskiego Zwierzyńca, a one w ramach wdzięczności zmieniły nazwę osady na Kazimierz (poniżej fragment makiety).
Przy ulicy Podzamcze 20 w Kazimierzu Dolnym zlokalizowany jest drewniany dwór o konstrukcji zrębowej z drugiej połowy VIII wieku. Co ciekawe, nie został on tam wybudowany, ale przeniesiony z Gościeradowa. Obecnie wewnątrz znajduje się sala multimedialna i pracownie złotnicze i ceramiczne, gdzie odbywają się zajęcia i warsztaty muzealne (pierwsza fotografia). 
Dom Kuncewiczów (zwany również „Willą pod Wiewiórką”) znajduje się przy ulicy Małachowskiego 19 i został wzniesiony w 1936 roku według projektu Karola Sicińskiego. Swego czasu przebywali w niej m.in. Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński czy też Antoni Słonimski. Dom otoczony jest ogrodem zaprojektowanym przez Jana Dybowskiego (fotografia poniżej).

Oddział Przyrodniczy Muzeum Nadwiślańskiego składa się ze Spichlerza (powstałego w XVI w.), czyli głównej siedziby oraz domu wójtowskiego z Modliborzyc (z XIX w.), gdzie znajduje się sala dydaktyczna oraz biura. Można tutaj podziwiać zbory pochodzące głównie z Kazimierskiego Parku Krajobrazowego z zakresu geologii, paleontologii, botaniki i zoologii (fotografia poniżej).
Dziś w Kamienicy Celejowskiej (poniżej rysunek elewacji wykonany na podstawie skanowania laserowego 3D, w JPG niestety bardzo traci na jakości) mieści się oddział Muzeum Nadwiślańskiego. Jest ona zbudowana z kamienia wapiennego (zresztą jak znaczna część budynków w Kazimierzu Dolnym). Największe wrażenie robi attyka, która stanowi 1/3 wysokości budynku i zawiera rzeźby patronów fundatorów kamienicy, czyli św. Bartłomieja i św. Jana Chrzciciela oraz figury Chrystusa oraz Matki Boskiej.

piątek, 18 marca 2016

Zamek Żupny - skanowanie i dokumentacja CAD

Do portfolio naszych prac dołączył ostatnio ciekawy obiekt - Zamek Żupny, dawna siedziba zarządu kopalń Wieliczki i Bochni. Początki krakowskiej Żupy (solnego przedsiębiorstwa, będącego w posiadaniu władcy) oraz podwaliny pod budowę zamku dał  już w XIII wieku książę Henryk IV Probus. Powyżej animacja prezentująca rekonstrukcję najstarszego, murowanego założenia zamku z przełomu XIII i XIV w ( Udostępnione przez: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka).
Za czasów Kazimierza Wielkiego dochód czerpany z wydobycia soli stanowił czwartą część budżetu państwa. W XVIII wieku wokół budowli urządzono ogród, który do dzisiaj stanowi o atrakcyjności Zamku, jest miejscem spotkań i odpoczynku zarówno mieszkańców Wieliczki jak i turystów. 
Przez 650 lat Zamek ulegał pożarom, wojnom, oblężeniom i innym katastrofom, które w znaczący sposób wpłynęły na kształt dzisiejszej budowli. Najdotkliwsze zniszczenia powstały na skutek bombardowania wojsk radzieckich w 1945 roku. Prace remontowe zakończono w 1992 roku.  Obecnie na dziedzińcu zamkowym znajduje się najstarszy w Wieliczce szyb poszukiwawczy z połowy XIII w., baszta z XIV w. oraz fragmenty murów obronnych z XIV w. Z kolei współcześnie, odrestaurowany Zamek stanowi siedzibę Muzeum Żup Krakowskich.

Zamek Środkowy - najstarsza część zamku w przeszłości pełniła najbardziej reprezentacyjną funkcję. Mieściły się tu m.in.: Izba Grodzka dziś – Sala Gotycka (miejsce obrad sądów podkomorskich - fotografia powyżej), Izba Królewska (w niej zatrzymywał się król wizytujący żupy od XIV w. do 1620 r.), pomieszczenia do sprzedaży soli i przechowywania cennych przedmiotów związanych z żupą. Obecnie znajdują się tu wystawy: archeologiczna (w autentycznych piwnicach zamkowych), historyczna, największa w Polsce kolekcja cennych solniczek i sala wystaw czasowych (poniżej).
Zakres prac dla tego zabytkowego obiektu obejmował skanowanie 3D Zamku Środkowego oraz części murów obronnych - na tej podstawie została przygotowana chmura punktów, będąca bazą do wykonywania dalszych prac. W końcowym etapie powstała szczegółowa konserwatorska inwentaryzacja architektoniczna, oparta na rysunkach CAD 2D, zawierająca dokumentująca całą bryłę budynku, jak również zawarte w niej detale architektoniczne.

środa, 9 marca 2016

Model 3D terenu - Szwajcaria

Zakończyliśmy kolejne zadanie, związane z przygotowaniem  numerycznego modelu terenu, wykonanego na bazie chmury punktów. Tym razem obszar objęty pomiarem znajdował się w ciekawej lokalizacji, mianowicie w okolicach jeziora Zuryskiego (Zürichsee).
Jezioro Zuryskie rozciąga się na blisko 90 km2, wokół niego znajduje się wiele mniejszych miejscowości, z kolei na północnym brzegu zlokalizowany jest Zurich. Dzieje tego miasta sięgają niepamiętnych czasów, już w epoce neolitycznej pierwotni mieszkańcy tej ziemi budowali na brzegu Jeziora Zuryskiego osady na palach, a 2000 lat temu na szczycie wzgórza nad rzeką Limmat Rzymianie założyli swój posterunek celny. Dziś jest ono największym miastem i głównym ośrodkiem gospodarczym Szwajcarii, o bogatej architekturze i wspaniałych zabytkach.
Łagodne wzgórza, piękne, ośnieżone szczyty górskie, wartkie strumyki oraz gęste lasy – to pejzaż okolic jeziora Zuryskiego. Ten urokliwy krajobraz sprawia, iż projektowanie nowych struktur w tych warunkach staje się bardziej wymagające. Aby zminimalizować ryzyko błędów projektowych, postanowiono zastosować technologię skanowania laserowego 3D w celu przygotowania dokładnego modelu terenu oraz modeli wybranych budynków i obiektów inżynierskich.
Zastosowanie tej technologii pozwoliło także skrócić do minimum czas potrzebny na wykonanie pomiarów. W ciągu jednego dnia pracy zespołu w warunkach gęstej zabudowy i urozmaiconego ukształtowania terenu, udawało się zeskanować fragmenty o powierzchni około 15 hektarów. To naprawdę niezły wynik, zważywszy nawet na dogodny okres dla wykonywania tego typu prac - ograniczona wegetacja roślin i brak ulistnienia.

skanowanie laserowe 3D,  skanowanie 3Dskanningmobilne skanowanie 3Dmobile scanning 3dskanowanie laserowe 3Dskaning 3D3d laser scanningskanowanie 3D

poniedziałek, 22 lutego 2016

Inwentaryzacja architektoniczna kamienicy - budynek przy ulicy Ratajczaka w Poznaniu

Już po raz kolejny wykorzystaliśmy technologię skanowania laserowego 3D do przygotowania szczegółowej inwentaryzacji architektonicznej w postaci rysunków CAD 2D. W takich przypadkach możemy wykorzystać przewagę tej technologii w zakresie czasu potrzebnego na pomiar danego pomieszczenia. Kamienice są stale użytkowane w celach mieszkaniowych, bądź usługowych - skrócenie czasu pomiaru redukuje do minimum dyskomfort, na jaki narażeni są najemcy i właściciele lokali. Meble oraz pozostałe wyposażenie mogłoby stanowić przeszkodę pozyskaniu informacji, jednak całościowy pomiar pozwala na wykorzystanie odpowiednich fragmentów chmury punktów i prawidłowe odzwierciedlenie geometrii budynku (powyżej przekrój wygenerowany z chmury punktów).
Ulicę Franciszka Ratajczaka nazwano na cześć upamiętnienia poległego w Poznaniu powstańca wielkopolskiego - Franciszka Ratajczaka. Biegnie na osi północ-południe. Zaczyna się przy ulicy 27 Grudnia (przedłużeniem na północ jest ulica 3 Maja), następnie przecina Święty Marcin.
Ulicę zbudowano w roku 1803. Stanowiła ona część dawnej ulicy Rycerskiej (nazwanej tak od Bramy Rycerskiej, przez którą przechodziła), która sięgała od placu Nowomiejskiego (obecnie Cyryla Ratajskiego) do ulicy Święty Marcin. W roku 1866 odłączono od niej odcinek między placem Nowowiejskiego, a placem Wolności, zmieniając nazwę na Wielką Rycerską. Odłączony odcinek nazwano Małą Rycerską - obecnie ulica 3 Maja.
Po włączeniu Wildy w granice miasta w roku 1900 ulica Rycerska w całości powiększyła się tak, że obejmowała nawet dzisiejsze Wierzbięcice - jako Nowa Rycerska (http://poznan.wikia.com/wiki/Ulica_Franciszka_Ratajczaka).
Ponad 70 lat temu ktoś uwiecznił trudne chwile, jakie przeżywali mieszkańcy tej ulicy oraz całego miasta (http://poznan.wikia.com/). Poniżej ten sam narożnik budynku, widziany z nieco innej perspektywy. Tym razem niemiecki sprzęt pomaga w remontach tych budynków;)
Ostatnia fotografia to fragment aktualnej panoramy miasta widziany z dachu jednej z kamienic przy tejże ulicy.

skanowanie laserowe 3D,  skanowanie 3Dskanningmobilne skanowanie 3Dmobile scanning 3dskanowanie laserowe 3Dskaning 3D3d laser scanningskanowanie 3D