środa, 20 lipca 2016

Inwentaryzacja więźby dachowej Pałacu Sobieszów

Nie lubimy się chwalić, no ale czasami trzeba;) Przygotowaliśmy kolejną dokumentację dotyczącą inwentaryzacji konstrukcji dachowej. To kolejny zrealizowany przez nas tego typu projekt, w którym do pomiaru geometrii drewnianej więźby dachowej wykorzystaliśmy technologię skanowania laserowego 3D (fragment drewnianej konstrukcji poniżej, było bardzo ciemno i nie ma lepszego zdjęcia..). 
Wynikiem naszych prac jest komplet rysunków CAD 2D, zawierający rzuty poszczególnych poziomów więźby dachowej 9 (poniżej fragment jednego), a także przekroje poprzeczne i podłużne. Ich przebieg i ilość Zamawiający sam ustalił w trakcie realizacji prac, w zależności od różnorakich potrzeb . 
Inwentaryzacja konstrukcji została przygotowana w bardzo krótkim czasie (1 dzień pomiarów, 5 dni opracowania kameralnego). Przy okazji odwiedziliśmy bardzo ciekawy i malowniczy region Kotliny Jeleniogórskej (niem. Hirschberger Tal), który z czystym sumieniem możemy polecić jako miejsce godne odwiedzenia.

Pałac Sobieszów położony jest w Jeleniej Górze między ulicą Karkonoską a Cieplicką. Został wzniesiony na polecenie rodu Schaffgotschów po tym jak w 1675 roku spłonął zamek Chojnik będący ich główną siedzibą (częściowo widoczny na pierwszej fotografii na pierwszym planie).
Rodzina przeniosła się do pałacu Sobieszów , ale pod koniec XVII wieku opuściła go, by zamieszkać w pałacu w Cieplicach. Tym samym pałac, który mieliśmy przyjemność skanować, stał się ich letnią rezydencją. W XVIII wieku został przekazany zarządcy dóbr i sądowi ziemskiemu, a przebudowa po 1945 roku sprawiła, że nie zachowały się oryginalne wnętrza. Do 2012 roku mieściła się tutaj szkoła średnia. Obecnie budynek jest w rękach Karkonoskiego Parku Narodowego, a do 2019 ma zostać utworzone w nim centrum edukacyjne. 

piątek, 15 lipca 2016

Inwentaryzacja zabytków Kazimierza Dolnego

Właśnie dziś zakończyliśmy kolejny projekt związany z przygotowaniem dokumentacji dla zabytkowych obiektów z historycznego terenu Małopolski, a dokładniej znajdujących się w Kazimierzu Dolnym. Legendarnym założycielem tego urokliwego miasta jest Kazimierz Wielki, który zlecił wybudowanie zamku. Początki miasta sięgają XI wieku, kiedy to na Wietrznej Górze istniała osada należąca do zakonu benedyktynów. W XII wieku Kazimierz Sprawiedliwy przekazał  ją norbertankom z podkrakowskiego Zwierzyńca, a one w ramach wdzięczności zmieniły nazwę osady na Kazimierz (poniżej fragment makiety).
Przy ulicy Podzamcze 20 w Kazimierzu Dolnym zlokalizowany jest drewniany dwór o konstrukcji zrębowej z drugiej połowy VIII wieku. Co ciekawe, nie został on tam wybudowany, ale przeniesiony z Gościeradowa. Obecnie wewnątrz znajduje się sala multimedialna i pracownie złotnicze i ceramiczne, gdzie odbywają się zajęcia i warsztaty muzealne (pierwsza fotografia). 
Dom Kuncewiczów (zwany również „Willą pod Wiewiórką”) znajduje się przy ulicy Małachowskiego 19 i został wzniesiony w 1936 roku według projektu Karola Sicińskiego. Swego czasu przebywali w niej m.in. Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński czy też Antoni Słonimski. Dom otoczony jest ogrodem zaprojektowanym przez Jana Dybowskiego (fotografia poniżej).

Oddział Przyrodniczy Muzeum Nadwiślańskiego składa się ze Spichlerza (powstałego w XVI w.), czyli głównej siedziby oraz domu wójtowskiego z Modliborzyc (z XIX w.), gdzie znajduje się sala dydaktyczna oraz biura. Można tutaj podziwiać zbory pochodzące głównie z Kazimierskiego Parku Krajobrazowego z zakresu geologii, paleontologii, botaniki i zoologii (fotografia poniżej).
Dziś w Kamienicy Celejowskiej (poniżej rysunek elewacji wykonany na podstawie skanowania laserowego 3D, w JPG niestety bardzo traci na jakości) mieści się oddział Muzeum Nadwiślańskiego. Jest ona zbudowana z kamienia wapiennego (zresztą jak znaczna część budynków w Kazimierzu Dolnym). Największe wrażenie robi attyka, która stanowi 1/3 wysokości budynku i zawiera rzeźby patronów fundatorów kamienicy, czyli św. Bartłomieja i św. Jana Chrzciciela oraz figury Chrystusa oraz Matki Boskiej.

piątek, 18 marca 2016

Zamek Żupny - skanowanie i dokumentacja CAD

Do portfolio naszych prac dołączył ostatnio ciekawy obiekt - Zamek Żupny, dawna siedziba zarządu kopalń Wieliczki i Bochni. Początki krakowskiej Żupy (solnego przedsiębiorstwa, będącego w posiadaniu władcy) oraz podwaliny pod budowę zamku dał  już w XIII wieku książę Henryk IV Probus. Powyżej animacja prezentująca rekonstrukcję najstarszego, murowanego założenia zamku z przełomu XIII i XIV w ( Udostępnione przez: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka).
Za czasów Kazimierza Wielkiego dochód czerpany z wydobycia soli stanowił czwartą część budżetu państwa. W XVIII wieku wokół budowli urządzono ogród, który do dzisiaj stanowi o atrakcyjności Zamku, jest miejscem spotkań i odpoczynku zarówno mieszkańców Wieliczki jak i turystów. 
Przez 650 lat Zamek ulegał pożarom, wojnom, oblężeniom i innym katastrofom, które w znaczący sposób wpłynęły na kształt dzisiejszej budowli. Najdotkliwsze zniszczenia powstały na skutek bombardowania wojsk radzieckich w 1945 roku. Prace remontowe zakończono w 1992 roku.  Obecnie na dziedzińcu zamkowym znajduje się najstarszy w Wieliczce szyb poszukiwawczy z połowy XIII w., baszta z XIV w. oraz fragmenty murów obronnych z XIV w. Z kolei współcześnie, odrestaurowany Zamek stanowi siedzibę Muzeum Żup Krakowskich.

Zamek Środkowy - najstarsza część zamku w przeszłości pełniła najbardziej reprezentacyjną funkcję. Mieściły się tu m.in.: Izba Grodzka dziś – Sala Gotycka (miejsce obrad sądów podkomorskich - fotografia powyżej), Izba Królewska (w niej zatrzymywał się król wizytujący żupy od XIV w. do 1620 r.), pomieszczenia do sprzedaży soli i przechowywania cennych przedmiotów związanych z żupą. Obecnie znajdują się tu wystawy: archeologiczna (w autentycznych piwnicach zamkowych), historyczna, największa w Polsce kolekcja cennych solniczek i sala wystaw czasowych (poniżej).
Zakres prac dla tego zabytkowego obiektu obejmował skanowanie 3D Zamku Środkowego oraz części murów obronnych - na tej podstawie została przygotowana chmura punktów, będąca bazą do wykonywania dalszych prac. W końcowym etapie powstała szczegółowa konserwatorska inwentaryzacja architektoniczna, oparta na rysunkach CAD 2D, zawierająca dokumentująca całą bryłę budynku, jak również zawarte w niej detale architektoniczne.

środa, 9 marca 2016

Model 3D terenu - Szwajcaria

Zakończyliśmy kolejne zadanie, związane z przygotowaniem  numerycznego modelu terenu, wykonanego na bazie chmury punktów. Tym razem obszar objęty pomiarem znajdował się w ciekawej lokalizacji, mianowicie w okolicach jeziora Zuryskiego (Zürichsee).
Jezioro Zuryskie rozciąga się na blisko 90 km2, wokół niego znajduje się wiele mniejszych miejscowości, z kolei na północnym brzegu zlokalizowany jest Zurich. Dzieje tego miasta sięgają niepamiętnych czasów, już w epoce neolitycznej pierwotni mieszkańcy tej ziemi budowali na brzegu Jeziora Zuryskiego osady na palach, a 2000 lat temu na szczycie wzgórza nad rzeką Limmat Rzymianie założyli swój posterunek celny. Dziś jest ono największym miastem i głównym ośrodkiem gospodarczym Szwajcarii, o bogatej architekturze i wspaniałych zabytkach.
Łagodne wzgórza, piękne, ośnieżone szczyty górskie, wartkie strumyki oraz gęste lasy – to pejzaż okolic jeziora Zuryskiego. Ten urokliwy krajobraz sprawia, iż projektowanie nowych struktur w tych warunkach staje się bardziej wymagające. Aby zminimalizować ryzyko błędów projektowych, postanowiono zastosować technologię skanowania laserowego 3D w celu przygotowania dokładnego modelu terenu oraz modeli wybranych budynków i obiektów inżynierskich.
Zastosowanie tej technologii pozwoliło także skrócić do minimum czas potrzebny na wykonanie pomiarów. W ciągu jednego dnia pracy zespołu w warunkach gęstej zabudowy i urozmaiconego ukształtowania terenu, udawało się zeskanować fragmenty o powierzchni około 15 hektarów. To naprawdę niezły wynik, zważywszy nawet na dogodny okres dla wykonywania tego typu prac - ograniczona wegetacja roślin i brak ulistnienia.

skanowanie laserowe 3D,  skanowanie 3Dskanningmobilne skanowanie 3Dmobile scanning 3dskanowanie laserowe 3Dskaning 3D3d laser scanningskanowanie 3D

poniedziałek, 22 lutego 2016

Inwentaryzacja architektoniczna kamienicy - budynek przy ulicy Ratajczaka w Poznaniu

Już po raz kolejny wykorzystaliśmy technologię skanowania laserowego 3D do przygotowania szczegółowej inwentaryzacji architektonicznej w postaci rysunków CAD 2D. W takich przypadkach możemy wykorzystać przewagę tej technologii w zakresie czasu potrzebnego na pomiar danego pomieszczenia. Kamienice są stale użytkowane w celach mieszkaniowych, bądź usługowych - skrócenie czasu pomiaru redukuje do minimum dyskomfort, na jaki narażeni są najemcy i właściciele lokali. Meble oraz pozostałe wyposażenie mogłoby stanowić przeszkodę pozyskaniu informacji, jednak całościowy pomiar pozwala na wykorzystanie odpowiednich fragmentów chmury punktów i prawidłowe odzwierciedlenie geometrii budynku (powyżej przekrój wygenerowany z chmury punktów).
Ulicę Franciszka Ratajczaka nazwano na cześć upamiętnienia poległego w Poznaniu powstańca wielkopolskiego - Franciszka Ratajczaka. Biegnie na osi północ-południe. Zaczyna się przy ulicy 27 Grudnia (przedłużeniem na północ jest ulica 3 Maja), następnie przecina Święty Marcin.
Ulicę zbudowano w roku 1803. Stanowiła ona część dawnej ulicy Rycerskiej (nazwanej tak od Bramy Rycerskiej, przez którą przechodziła), która sięgała od placu Nowomiejskiego (obecnie Cyryla Ratajskiego) do ulicy Święty Marcin. W roku 1866 odłączono od niej odcinek między placem Nowowiejskiego, a placem Wolności, zmieniając nazwę na Wielką Rycerską. Odłączony odcinek nazwano Małą Rycerską - obecnie ulica 3 Maja.
Po włączeniu Wildy w granice miasta w roku 1900 ulica Rycerska w całości powiększyła się tak, że obejmowała nawet dzisiejsze Wierzbięcice - jako Nowa Rycerska (http://poznan.wikia.com/wiki/Ulica_Franciszka_Ratajczaka).
Ponad 70 lat temu ktoś uwiecznił trudne chwile, jakie przeżywali mieszkańcy tej ulicy oraz całego miasta (http://poznan.wikia.com/). Poniżej ten sam narożnik budynku, widziany z nieco innej perspektywy. Tym razem niemiecki sprzęt pomaga w remontach tych budynków;)
Ostatnia fotografia to fragment aktualnej panoramy miasta widziany z dachu jednej z kamienic przy tejże ulicy.

skanowanie laserowe 3D,  skanowanie 3Dskanningmobilne skanowanie 3Dmobile scanning 3dskanowanie laserowe 3Dskaning 3D3d laser scanningskanowanie 3D

wtorek, 2 lutego 2016

Zabytki Krakowa - budynek Muzeum Archeologicznego

W ostatnim czasie zakończyliśmy zlecenie, obejmujące skanowanie 3D i inwentaryzację zabytkowego obiektu, zlokalizowanego w obrębie najstarszej części Krakowa - mianowicie budynku Muzeum Archeologicznego przy ulicy Senackiej. Znajduje się on  niedaleko Wawelu, jednak nie jest on aż tak stary, jak osobnicy powyżej :)
Muzeum Archeologiczne w Krakowie jest najstarszą archeologiczną placówką w Polsce. Powołano je, jako Muzeum Starożytności, w lutym 1850 r. Posiada ono około 500 tysięcy zabytków z okresu od paleozoiku do czasów nowożytnych, a także zabytki starożytnej cywilizacji (Jak powyżej - sarkofagi egipskie z mumiami, IV w. p.n.e., pochodzące z badań T. Smoleńskiego w Egipcie, przekazane 1908)
Znajduje się tam również unikatowy skarb 4212 żelaznych grzywien siekieropodobnych (płacideł) z IX w., odkryty 1979 przy ul. Kanoniczej. Wykonaliśmy skan pomieszczenia w którym znajduje się skarb, jednak nie możemy go opublikować:/ Zapraszamy do zapoznania sie bliżej z tym ciekawym znaleziskiem, np na stronie: http://muzea.malopolska.pl/obiekty/-/a/26804/1133127.
W miejscu obecnej siedziby muzeum znajdował się w XVI w. tzw. malowany dwór Tęczyńskich. W 1610 r. teren ten stał się własnością karmelitów bosych. W 1797 klasztor przekształcono w więzienie, a kościół Św. Michała przebudowano w latach 70. XIX w. na budynek sądowy. W 1954 r. zabudowania kościoła i klasztoru (wraz z ogrodem) przeznaczono na siedzibę muzeum (http://krakow.zaprasza.net/).
 

Skanowanie trwało kilka dni, zwiedziliśmy wiele zapomnianych zakamarków samego muzeum, byliśmy zmuszeni także zakłócić spokój sąsiadującego z muzeum zgromadzenia zakonnego, gdzie panuje klauzura zamknięta...
skanowanie laserowe 3D,  skanowanie 3Dskanningmobilne skanowanie 3Dmobile scanning 3dskanowanie laserowe 3Dskaning 3D3d laser scanningskanowanie 3D


wtorek, 19 stycznia 2016

Zabytki Krakowa - budynek Teatru Groteska

Budynek Teatru Lalki, Maski i Aktora Groteska to kolejny z zabytków architektonicznych Krakowa, dla którego mieliśmy przyjemność przygotować szczegółową dokumentację inwentaryzacyjną. Mieści się on przy ulicy Skarbowej 2 i pełni on rolę teatru dziecięcego, jak również sceny nowych form teatru dla dorosłej widowni (www.wikipedia.org). 
 
Teatr prowadzi swoją działalność od czerwca 1945. Spektakle dla dzieci i młodzieży odznaczają się nie tylko ciekawą tematyką, ale także wykorzystaniem wielu form teatralnej ekspresji: lalki o zróżnicowanych technikach animacji, maski, kostiumy. Prężnie działa także Scena dla dorosłych, na której wystawiane są utwory m.in. Sofoklesa, Woltera, Michaiła Bułhakowa (www.groteska.pl/).
Powyżej zamieściliśmy roboczy widok chmury punktów, który służy do przygotowania przekrojów w klasycznej postaci inwentaryzacji architektonicznej CAD 2D. Obiekt jest stosunkowo niewielki, jednak posiada skomplikowaną konstrukcję - część pomieszczeń znajduje się na półpiętrach i antresolach. Poradziliśmy sobie nawet z pracowniami, w których trwały przygotowania do kolejnych przedstawień. Niestety po skanowaniu 3D mieliśmy problem z odnalezieniem własnych punktów referencyjnych - w gąszczu niezidentyfikowanych bliżej przedmiotów, o przeróżnych barwach i kształtach.
Poniżej znajduje się widok na starą część Krakowa -można go zaobserwować z dachu budynku, jeśli tylko mgła nie przesłoni nam wizury.. Jeśli ktoś byłby zainteresowany spacerem po teatrze, może skorzystać z opcji wirtualnej, dostępnej pod adresem: http://www.groteska.pl/spacer/teatr .