18 marca 2016

Zamek Żupny - skanowanie i dokumentacja CAD

Do portfolio naszych prac dołączył ostatnio ciekawy obiekt - Zamek Żupny, dawna siedziba zarządu kopalń Wieliczki i Bochni. Początki krakowskiej Żupy (solnego przedsiębiorstwa, będącego w posiadaniu władcy) oraz podwaliny pod budowę zamku dał  już w XIII wieku książę Henryk IV Probus. Powyżej animacja prezentująca rekonstrukcję najstarszego, murowanego założenia zamku z przełomu XIII i XIV w ( Udostępnione przez: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka).
Za czasów Kazimierza Wielkiego dochód czerpany z wydobycia soli stanowił czwartą część budżetu państwa. W XVIII wieku wokół budowli urządzono ogród, który do dzisiaj stanowi o atrakcyjności Zamku, jest miejscem spotkań i odpoczynku zarówno mieszkańców Wieliczki jak i turystów. 
Przez 650 lat Zamek ulegał pożarom, wojnom, oblężeniom i innym katastrofom, które w znaczący sposób wpłynęły na kształt dzisiejszej budowli. Najdotkliwsze zniszczenia powstały na skutek bombardowania wojsk radzieckich w 1945 roku. Prace remontowe zakończono w 1992 roku.  Obecnie na dziedzińcu zamkowym znajduje się najstarszy w Wieliczce szyb poszukiwawczy z połowy XIII w., baszta z XIV w. oraz fragmenty murów obronnych z XIV w. Z kolei współcześnie, odrestaurowany Zamek stanowi siedzibę Muzeum Żup Krakowskich.

Zamek Środkowy - najstarsza część zamku w przeszłości pełniła najbardziej reprezentacyjną funkcję. Mieściły się tu m.in.: Izba Grodzka dziś – Sala Gotycka (miejsce obrad sądów podkomorskich - fotografia powyżej), Izba Królewska (w niej zatrzymywał się król wizytujący żupy od XIV w. do 1620 r.), pomieszczenia do sprzedaży soli i przechowywania cennych przedmiotów związanych z żupą. Obecnie znajdują się tu wystawy: archeologiczna (w autentycznych piwnicach zamkowych), historyczna, największa w Polsce kolekcja cennych solniczek i sala wystaw czasowych (poniżej).
Zakres prac dla tego zabytkowego obiektu obejmował skanowanie 3D Zamku Środkowego oraz części murów obronnych - na tej podstawie została przygotowana chmura punktów, będąca bazą do wykonywania dalszych prac. W końcowym etapie powstała szczegółowa konserwatorska inwentaryzacja architektoniczna, oparta na rysunkach CAD 2D, zawierająca dokumentująca całą bryłę budynku, jak również zawarte w niej detale architektoniczne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © SKANOWANIE LASEROWE 3D , Blogger